torsdag 2 oktober 2008

att vinna

   Hejsan Daniel!
   Det tog lite tid men nu är beslutet fattat.
   Cykla in på återvinningscentralerna
   Det är tillåtet att lämna avfall som man haft med på cykel, eller 
   burit med sig hemifrån, utan att ÅVC-kortet används. Personal 
   på åvc ska i dessa fall släppa in kunden utan att något besök
   registreras. Besökaren ska givetvis visa aktsamhet och följa de 
   anvisningar som personalen ger.
   (Beslut i ledningsgruppen 2008-09-29)                                                                   


   Gående besökare på återvinningscentraler
   Det är tillåtet att lämna avfall som man burit till fots, eller haft
   med på cykel, utan att ÅVC-kortet används. Personal på åvc ska
   i dessa fall släppa in kunden utan att något besök registreras. 
   Besökaren ska givetvis visa aktsamhet och följa de anvisningar
   som personalen ger.
   (Beslut i ledningsgruppen 2008-09-29)

-----

tack göteborgs kommun, det var vänligt av er och, måste jag säga, över förväntan gällande både resultat och smidighet - allt som faktiskt krävdes var ju ett mail.

Inga kommentarer: